Şartlar & Koşullar  UYARI : 


  İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontla print ederek okuyunuz. Ayrıca; İnternet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!  Mesafeli Satış Koşulları


  İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
   
  MADDE 1 - KONU
   
  İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
   
  MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
   
  Ünvan: Başarı Bilgi İşlem San. ve Tic.Ltd.Şti.
  Adres:Işıklar Cad. Alataş Sok. No:15/4 Ulus/Ankara
  Telefon: 0 312 395 96 97
  Faks: 0 312 310 82 52
  Email: info@sesdepo.com
   
  MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
   
  Müşteri olarak www.sesdepo.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
   
  MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
   
  Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
   
  MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
   
  4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
   
  4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
   
  4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden sesdepo.com sorumlu tutulamaz.
   
  4.4 - Sesdepo.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
   
  4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının sesdepo.com ’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, sesdepo.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
   
  4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini sesdepo.com ’a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Sesdepo.com ’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
   
  4.7- Sesdepo.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
   
  4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için sesdepo.com’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Alıcı tarafından karşılanacaktır.
   
  4.9- İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Sesdepo.com’a faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
   
  MADDE 5 - CAYMA HAKKI
   
  ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Sesdepo.com 'a faks,   e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün sesdepo.com 'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
   
  Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
   
      İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile sesdepo.com ’un yerleşim yeri olan Ankara Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
   
  Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


  GARANTİ KOŞULLARI


  Mağazamızda satılan tüm ürünler 24 AY ithalatçı veya imalatçı firma garantisi altındadır.


  Tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma veya yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır. Arızalı ürününüzü faturası veya garanti belgesi ile birlikte, garanti belgesinden ya da kullanım kılavuzundan bulacağınız size en yakın yetkili servisi arayarak, garanti kapsamında ürününüzün tamirini veya değişimini yaptırabilirsiniz.


  Bu konuda ithalatçı veya imalatçı firmaların yetkili servislerinin raporları geçerlidir.Kullanım hatasından meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.


  Şirketimize gönderdiğiniz ürünler tarafımızdan da yetkili servislere gönderilmekte ve sonuç beklenmektedir. Ayrıca, Yetkili Servis ile problem yaşadığınızda bize başvurabilirsiniz.


  Bazı yetkili servisler kargo ile de ürün kabul edebilmekte yada doğrudan sizden ürünü aldırabilmektedir. Lütfen bu yönde hizmetleri olup olmadığını sorunuz.


  Standart tamirat işlemlerinde kargo alıcıya aittir.


  Seri numarası olan ürünlerde yetkili servisler ürünün seri numarasından garanti kapsamını kolaylıkla bulabilmekte ve onarım işlemlerine başlayabilmektedir.